księgowość

  • Pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej,
  • Prowadzenie KPiR zgodnie z rozporządzeniem w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • Prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość),
  • Prowadzenie ewidencji przychodów – ryczałt,
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • Dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji,
  • Prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych w ZUS osób prowadzących działalność ,
  • Zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego na podstawie dostarczonego przez klienta spisu z natury
  • Rozliczenia roczne osób fizycznych.

Dodaj komentarz