kadry i płace

 • Przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem pracownika, w tym min.: kwestionariuszy osobowych, umów o pracę, skierowań na badania,
 • Skompletowanie i prowadzenie akt pracowniczych,
 • Sporządzanie list płac,
 • Wyliczanie wynagrodzeń w czasie choroby, urlopu i innych nieobecności, sporządzanie list wypłat zasiłków chorobowych, opiekuńczych itp.,
 • Obliczanie podatku dochodowego, obciążeń ZUS od dokonanych wypłat,
 • Sporządzanie umów zleceń i rachunków do nich,
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych , zgłoszeniowych/wygłoszeniowych do ZUS,
 • Przygotowywanie i wysyłanie deklaracji podatkowych PIT (PIT-11, PIT-4R, PIT-8B, IFT-1)
 • Przygotowywanie danych do sprawozdań GUS dotyczących danych kadrowo-płacowych,
 • Sporządzanie innych zaświadczeń i deklaracji,
 • Prowadzenie kartotek wynagradzania i zasiłkowych.

Dodaj komentarz