pozostałe usługi

  • Wyprowadzanie zaległości księgowych,
  • Wyprowadzanie  dokumentacji  kadrowo-płacowej pracowników                                         oraz dokumentacji składanej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • Weryfikacja kompletności posiadanej dokumentacji
  • Opracowanie zakładowego planu kont,
  • Opracowanie zasad (polityki) rachunkowości,
  • Opracowanie instrukcji obiegu dokumentów,
  • Rozliczenia transakcji  międzynarodowych w tym wewnętrznowspólnotowych dostaw i nabyć, (deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE),
  • Przygotowanie dokumentów finansowych do banków lub innych instytucji,
  • Sporządzanie sprawozdań statystycznych,
  • Pozyskiwanie zaświadczeń z US lub ZUS o niezaleganiu w opłatach.