controlling

  • Analiza kompletności dokumentacji firmy,
  • Sporządzanie kalkulacji,
  • Analizy opłacalności przedsięwzięcia,
  • Sporządzanie raportów na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne jednostki,
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych.

Dodaj komentarz