Iwona Witos

Od 1998 roku zajmuję się obszarem kadr i płac oraz szeroko rozumianym zarządzaniem zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Zakres obowiązków personalnych obejmował obsługę administracji kadrowej, planowanie szkoleń, przygotowywanie i analizę ocen pracowniczych, prowadzenie procesów rekrutacyjnych, poprawę jakości działania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, wdrażanie rozwiązań z zakresu HR. Dzięki zaangażowaniu w różnorodne procesy operacyjne w Spółce wykształciłam umiejętność patrzenia na obszar HR poprzez pryzmat całej organizacji mając na uwadze przede wszystkim cele gospodarcze firmy.

W trakcie mojej pracy zawodowej wykonywałam osobiście wszelkie zadania kadrowo-płacowe w firmie, jak też zarządzałam pracą działu personalnego i administracyjno-personalnego jako dyrektor działu personalnego. Moim zdaniem było też wsparcie zarządu, analizy personalne oraz odpowiedzialność za doskonalenie narzędzi HR. Przygotowywałam raporty na potrzeby wewnętrzne i odbiorców zewnętrznych,  a także współtworzyłam politykę personalną w Spółce.

Obecnie tworzę, wdrażam i monitoruję systemy wynagrodzeń, sporządzam listy płac oraz wszelkie rozliczenia z US oraz ZUS. Regularnie uczestniczę w  szkoleniach z zakresu kadr   i płac, a także poszerzam swą wiedzę o aspekty prowadzenia księgowości i controllingu.

2019  LICENCJA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO NR 1328                                                Ministerstwo Sprawiedliwości – Departament Zawodów Prawniczych, Warszawa

2012 – 2013  Studia Podyplomowe                                  „Controlling”                                                    Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów  w Katowicach         

2008-2010  Studia Podyplomowe  „Poradnictwo i Pomoc Psychologiczna”                   Uniwersytet Jagielloński, Kraków,

2006-2007   Studia Podyplomowe „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – Aspekty Ekonomiczne” Akademia Ekonomiczna w Katowicach,

2005              Studia Podyplomowe                  „Psychologia w zarządzaniu”                                Akademia Ekonomiczna w Katowicach,

1993-1998    Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Wydział Ekonomii

Doszkalanie w zakresie: Zarządzania Projektami ; Planowania i Zarządzania Rozwojem Kapitału Ludzkiego , Zmian w prawie pracy; Budżetowania, Rachunkowości Zarządczej ; Audytora wewnętrznego systemu ISO i HACCP, Samodzielnego Księgowego Bilansisty

  • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie B2 ( certyfikat TELC)
  • obsługa komputera na poziomie zaawansowanym ( certyfikat ECDL)
  • zarządzanie projektami ( certyfikat PRINCE2 Foundation)