Kwota zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2019 r

Przychody co najmniej 2.000.000 euro -równowartość w walucie polskiej – osiągnięte w 2018 roku, zobowiązują do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2019 r. – dotyczy działalności gospodarczej osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych.
Kwota zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych : 2 000 000 euro x 4,2795zł/euro = 8.559.000,00 zł *

*Dane za 2018 r. przeliczone po średnim kursie NBP z 1 października 2018r. (1 euro = 4,2795zł/euro)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) – art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 3 ust. 3.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.) – art. 24a.