Kwota zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2016 r

Przychody co najmniej 1.200.000 euro -równowartość w walucie polskiej  – osiągnięte w 2015 roku, zobowiązują do prowadzenia ksiąg rachunkowych od  1 stycznia 2016 r. – dotyczy działalności gospodarczej osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich  oraz spółdzielni socjalnych.

Kwota zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych : 1 200 000 euro x 4,2437 zł/euro = 5 092 440 zł *

*Dane za 2015 r. przeliczone po średnim kursie NBP 1 października 2015r. (1 euro = 4,2437 zł/euro)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) – art. 2 ust. 1 pkt 2,

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – art. 24a ust. 4.