Graniczne kwoty obrotu – VAT

wyszczególnienie 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.
Kwota sprzedaży uprawniająca do korzystania ze zwolnienia od VAT 150.000 zł 150.000 zł  200.000 zł  200.000 zł  200.000 zł
Obrót uzyskany ze sprzedaży towarów i usług, również w wykonaniu umowy komisu, uprawniający podatnika VAT do korzystania ze statusu małego podatnika 5.015.000 zł 5.092.000 zł 5.157.000 zł 5.176.000 zł 5.135.000 zł
(1.200.000 euro) (1.200.000 euro) (1.200.000 euro) (1.200.000 euro) (1.200.000 euro)
Kwota prowizji uzyskana przez podatnika VAT uprawniająca do korzystania ze statusu małego podatnika 188.000 zł 191.000 zł 193.000 zł 194.000 zł 193.000 zł
(45.000 euro) (45.000 euro) (45.000 euro) (45.000 euro) (45.000 euro)
Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia uprawniająca do wyłączenia od podatku VAT 50.000 zł 50.000 zł 50.000 zł 50.000 zł 50.000 zł
Limit dla sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju 160.000 zł 160.000 zł 160.000 zł 160.000 zł 160.000 zł

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.): art. 113 ust. 1, art. 2, art. 10 i art. 24.