ZUS

Płatności składek ZUS przypadają:

  • 5 dnia następnego miesiąca dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych,
  • do 10 dnia następnego miesiąca dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie ,
  • do 15 dnia następnego miesiąca  dla pozostałych płatników, w tym dla osób fizycznych i wspólników spółek cywilnych opłacających składki za inne osoby (pracowników) oraz dla osób prawnych.
  • ZUS składki 2018
  • ZUS składki 2017
  • ZUS składki 2016
  • ZUS składki 2015
  • ZUS składki 2014
  • ZUS składki 2013