Podatek dochodowy od osób prawnych

Opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych reguluje ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zwana dalej „ustawą”.

Przepisów ustawy nie stosuje się do:

  • przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego,
  • przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach,
  • przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
  • przychodów (dochodów) przedsiębiorców żeglugowych opodatkowanych podatkiem tonażowym.
  • Stawka podatku 2016