Skala podatkowa (kwoty w PLN)

Podstawa obliczenia podatku  Podatek wynosi

*zaliczki na podatek obliczane w ciągu roku : do podstawy 85 528,00 kwota zmniejszająca 556,02 / podstawa powyżej 85 528,00 kwota zmniejszająca 0,00

ponad do
85 528,00*     18%,  minus kwota zmniejszająca podatek
85 528,00     15 395,04 + 32% nadwyżki ponad 85 528,00 , minus kwota zmniejszająca      podatek

Kwota zmniejszająca podatek –  w zeznaniu rocznym w złotych

Podstawa obliczenia podatku Wysokość kwoty zmniejszającej podatek roczny
ponad do
8 000 1 440
8 000  13 000 1 440  – /883,98  × (podstawa obliczenia podatku – 8.000 ) : 5 000 /
13 000 85 528 556,02
85 528 127 000 556,02  – /556,02  × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 ) : 41 472 /
127 000 bez kwoty zmniejszającej podatek

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1, 1a i 1b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze późn. zm.)