Mały podatnik – limit

Status małego podatnika w 2018r dotyczy podmiotu, którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku 5.176.000 zł *(1.200.000 euro)

Z zastrzeżeniem, że u podatnika prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi… – to  kwota prowizji brutto (lub innych postaci wynagrodzenia brutto) za wykonane usługi w 2017 r. nie przekroczyła 194.000 zł *(45.000 euro)

Możliwe uprawnienia dla małych podatników (po spełnieniu dodatkowych warunków ):

w VAT :

–  rozliczania podatku według tzw. metody kasowej,

– kwartalnego rozliczania podatku

w CIT/PIT:

kwartalnego sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy,

dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych – limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych wynosi w 2018 r. 216.000 zł* (50.000 euro)

stosowania 15% stawki CIT

*Przeliczono na walutę polską zgodnie z tabelą NBP nr 190/A/NBP/2017 , średni kurs NBP 1 euro w dniu 2 października 2017 r. wynosił 4,3137zł.