Podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT to skrócona nazwa podatku dochodowego od osób fizycznych (skrót pochodzi od angielskiego Personal Income Tax, co dosłownie oznacza podatek od dochodów osobistych).

PIT to podatek bezpośredni, płacony przez osoby fizyczne od uzyskanych dochodów (przychodów).

Co do zasady PIT jest opłacany według progresywnej skali podatkowej, tj. przy zastosowaniu stawek podatku w wysokości 18% i 32%.

Inną formą opodatkowania dochodów osób fizycznych może być (po spełnieniu określonych warunków):

  • 19% podatek od dochodu z tytułu:

• pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochód jest ustalany na podstawie prowadzonych ksiąg (wybór sposobu opłacania podatku następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone przez podatnika),

• niektórych rodzajów kapitałów pieniężnych (przykładowo, z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych),

• odpłatnego zbycia nieruchomości i praw,

*ryczałt od niektórych rodzajów dochodów (przychodów), np. odsetki od lokat bankowych.